Voorwaarden

Algemeen lesreglement

 • De regels in dit algemene lesreglement zijn van toepassing tenzij er bij de vereniging geen specifiekere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn te vinden door te klikken op het Info ? onder de kop “inschrijven voor ……… (junioren of senioren)”.
 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging.
 • Uitzondering hierop zijn de winterlessen (open inschrijving) bij de locaties Sportcentrum Oudenrijn, Racketcentrum Houten en Blaashal de Doordraaiers.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten (tijdens de winterlessen bij de locaties Racketcentrum Houten en Sportcentrum Oudenrijn wordt de tennisbaan 1 uur gehuurd waardoor er 10 minuten “vrij” zijn in te vullen).
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Indien u geen gebruik maakt van een financiële machtiging wordt er 5 euro extra in rekening gebracht.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal (met name tennisballen).
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken wat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen. 
 • BTA zal de facturatie starten zo mogelijk voor aanvang, dan wel direct na aanvang van de lescyclus.
 • Trainingen die worden gemist zijn voor eigen rekening. Er mag, in overleg met de trainer, wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • Als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.
 • Gemiste lessen zijn niet overdraagbaar naar een andere periode (lees zomer of winter) of andere locatie.
 • Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind kan de les maximaal 2 keer worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. Bij een korte cursus (10 weken of minder) zal er maximaal 1 keer worden ingehaald. De trainer zal indien dit mogelijk is u hiervan vooraf op de hoogte stellen via telefonisch contact of via deze website bij uw specifieke trainingsgroep. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald.
 • U krijgt na de inschrijving via deze website een automatische bevestiging.
 • Tijdens het indelen behouden wij het recht u niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal cursisten met gelijke sterkte niet samen te stellen is.
 • U wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing.
  Nadat de indeling is gemaild krijgt de deelnemer vijf werkdagen de tijd om te reageren. Indien na vijf dagen geen negatieve reactie is ontvangen is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat door een herindeling het aantal deelnemers in een groep lager wordt. BTA houdt zich het recht voor, indien dit wenselijk is, deze lesgroep te weigeren of een voorstel te doen met betrekking tot een hoger lestarief, aanpassing van de lesduur of een aangepast aantal lessen.
 • Indien u zich voor meerdere keren les per week heeft opgegeven, kan dit alleen gehonoreerd worden indien hiervoor voldoende plaats is. In de mail die BTA stuurt ter bevestiging van indeling, kunt u afleiden of u voor meerdere lessen per week bent ingedeeld.
 • Als wij u onverhoopt niet kunnen plaatsen dan krijgt u dat uiterlijk 10 dagen voor de start van de eerste trainingen gemeld.
 • Het specifieke lesrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via deze website krijgen. De lesweken staan achter elk lesproduct aangegeven als op het vergrootglas wordt geklikt.
 • Lessen die uitvallen door feestdagen zullen in mindering worden gebracht bij de facturatie.
 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. BTA heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

 

Privacyvoorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.