algemene voorwaarden

Balance Tennis Academy
Veelgestelde vragen

Lesreglement
Inschrijven en indelen

 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging.
 • U kunt zich inschrijven voor lessen bij uw vereniging via de website van BTA.
 • U krijgt na de inschrijving via deze website een automatische bevestiging.
 • Tijdens het indelen behouden wij het recht voor u niet te plaatsen als de groep van het benodigde aantal cursisten met gelijke sterkte niet samen te stellen is.
 • U wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing.
  Nadat de indeling is gemaild krijgt de deelnemer vijf werkdagen de tijd om te reageren. Indien na vijf dagen geen reactie is ontvangen is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het totale cursusgeld te voldoen.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat door een herindeling het aantal deelnemers in een groep lager/hoger wordt. BTA behoudt zich het recht voor, indien dit wenselijk is, deze lesgroep te weigeren of een voorstel te doen met betrekking tot een hoger lestarief, aanpassing van de lesduur of een aangepast aantal lessen.
 • Indien u zich voor meerdere keren les per week heeft opgegeven, kan dit alleen gehonoreerd worden indien hiervoor voldoende plaats is. In de mail die BTA stuurt ter bevestiging van indeling, kunt u afleiden of u voor meerdere lessen per week bent ingedeeld.
 • Als wij u onverhoopt niet kunnen plaatsen dan krijgt u dat uiterlijk 1 week voor de start van de eerste trainingen gemeld.

Lessen

 • Het specifieke lesrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via deze website krijgen. De lesweken staan achter elk lesproduct aangegeven als u op het vergrootglas klikt.
 • Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
 • De trainer zorgt voor het lesmateriaal (met name tennisballen).
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Indien de trainer is verhinderd komt er een vervanger of de training wordt, in overleg, op een later tijdstip ingehaald.
 • Gemiste lessen zijn niet overdraagbaar naar een andere periode (lees zomer of winter) of andere locatie.
 • Indien er door externe omstandigheden (bv. slecht weer) niet kan worden getraind kan de les maximaal 2 keer worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. Bij een korte cursus (10 weken of minder) zal er maximaal 1 keer worden ingehaald. 
 • Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden in principe niet ingehaald.
 • De trainer zal u bij het niet doorgaan van een les vooraf op de hoogte stellen.

Financieel

 • Indien u gebruik maakt van een financiële machtiging wordt er 5 euro korting in rekening gebracht.
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het totale cursusgeld te voldoen. 
 • BTA zal de facturatie starten na aanvang van de lescyclus.
 • Trainingen die worden gemist door uw eigen afwezigheid zijn voor eigen rekening. Er mag in overleg met de trainer, wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd.
 • Als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt er geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende weken.
 • Lessen die uitvallen door feestdagen zullen in mindering worden gebracht bij de facturatie.

Algemeen

 • De regels in dit algemene lesreglement zijn van toepassing tenzij er bij de vereniging geen specifiekere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn te vinden door te klikken op het Info ? onder de kop “inschrijven voor ……… (junioren of senioren)”.
 • Overmacht ontslaat BTA zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de lesser. Als overmacht kan onder andere worden aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, ramp, niet beschikbaar zijn van het tennispark (banen) door externe factoren, e.d.. Ingeval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.
 • Alle informatie is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. BTA heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal de vereniging en betrokken lessers hiervan op de hoogte brengen.
 • Aanpassingen en/of uitzonderingen op het lesreglement is voorbehouden aan het management van BTA en gebeurt in overleg met de verantwoordelijken van de vereniging.

 

Privacyvoorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.

Management

Algemene zaken

Talentacademy & Toptennis

Verenigingen

En Meer

Financiële administratie

Veel gestelde vragen

Hoe werkt het inschrijven?

Hierboven zie je de lestypes met het aantal lessen, het aantal cursisten per groep en het lesgeld. Wil je meer weten over een lestype, klik dan “gewoon” op de betreffende regel. Vervolgens verschijnt een overzicht met alle details. Vanuit daar kan je je direct inschrijven, maar uiteraard ook weer terug naar het overzicht met lestypes.

Waarom is het lesgeld lager als ik per incasso betaal?

Wij hopen dat zoveel mogelijk cursisten per incasso betalen, want dat is voor ons administratief eenvoudig te verwerken. Betalen per overboeking kan ook, maar kost ons veel meer tijd. Vandaar krijg je als dank 5 euro korting op het lesgeld bij incasso.

Op het inschrijfformulier geef ik mijn voorkeur aan voor de lesdagen en -tijden. Zal ik dan ook les krijgen?

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om iedereen op de gewenste dagen en tijden in te delen, maar alle junioren ’s middags op de populaire tijd 16.00 uur en alle senioren ’s avonds om 20.00 uur lukt uiteraard niet. Help ons door zoveel mogelijk dagen en tijden aan te geven.

Op het inschrijfformulier geef ik aan met wie ik samen in de lesgroep wil. Worden we dan ook zo ingedeeld?

Natuurlijk doen wij ook hier ons uiterste best voor. In de praktijk komt het helaas vaak voor dat niet alle gewenste partners inschrijven. Stem daarom onderling af om allemaal in te schrijven, met dezelfde voorkeuren voor dagen, tijden en partners.

Is er les tijdens de schoolvakanties?

Nee, in principe zijn er geen lessen tijdens de officiële vakanties en feestdagen. Alleen eventuele inhaallessen kunnen, met nadrukkelijke instemming van alle cursisen in de groep en de trainer, in vakantieweken worden ingehaald.

Wat betekent groepsles en privéles?

Wij hebben onze lestypes een naam gegeven, zoals “Groepsles” en “Privéles”, zodat wij ze zelf makkelijk uit elkaar kunnen houden. Privéles is bedoeld voor lesgroepen met één cursist (soms met twee), groepslessen bestaan uit meer cursisten.

Can you please translate the registration form to English?

You can do that yourself! Click right above on Login and, subsequently on the page that appears, on the American flag. That return back to this page. The registration form will be in English.